การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ | Change Management: Dimensions of Public Administration and Public Management

ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. กฤษณ์ รักชาติเจริญ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมัครเรียน
การบริหารงานภาครัฐ | Public Administration

ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมัครเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 วันนี้ :
 เมื่อวาน : 36 
 เดือนนี้ : 36 
 เดือนที่แล้ว : 1,537 
 รวมทั้งหมด : 34,355