สมัครอบรมหลักสูตร สมัครสอบ Smart Officer รบกวนสมัครสมาชิกด้วยครับ (ดาวน์โหลดคู่มือ)

หลักสูตรที่เปิดอบรม

สามารถลงทะเบียนเพื่อคัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมได้ตามหัวข้อหลักสูตรด้านล่าง

หลักสูตร นบส.
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปิดลงทะเบียน ลงทะเบียน
1 นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 88 22 ก.ค. 2567, 17:30 น. ลงทะเบียน
หลักสูตร นบก.
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปิดลงทะเบียน ลงทะเบียน
1 นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 112 26 ก.ค. 2567, 10:22 น. ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

กรอกข้อมูลแล้วบันทึกรายการ

กรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียน แล้วกดบันทึกรายการ หลังจากนั้นระบบส่งข้อมูลเข้าสู่กระบวนการคัดกรองของหน่วยงานต้นสังกัด

เข้าสู่กระบวนการคัดกรองของต้นสังกัด

หน่วยงานต้นสังกัดทำการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติ จะมีการอนุมัติ 2 ลำดับ ได้แก่ ผู้จัดการข้อมูลของต้นสังกัด และระดับผู้อนุมัติสูงสุดขององกรณ์

เข้าสู่กระบวนการคัดกรองของผู้จัดอบรม

สถาบันผู้จัดอบรมทำการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติ สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้ที่

ประวัติลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม
แสดงผลคัดกรองคุณสมบัติ เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร

ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบจากขั้นตอนสุดท้ายของการอนุมัติ คือ การอนุมัติคุณสมบัติจากสถาบัน จะสามารถเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรนั้นๆได้ ตามวันและเวลาที่เปิดอบรม

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 วันนี้ :
 เมื่อวาน :
 เดือนนี้ : 17 
 เดือนที่แล้ว : 4,202 
 รวมทั้งหมด : 70,755