สมัครอบรมหลักสูตร สมัครสอบ Smart Officer รบกวนสมัครสมาชิกด้วยครับ (ดาวน์โหลดคู่มือ)

หลักสูตรที่เปิดอบรม

สามารถลงทะเบียนเพื่อคัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมได้ตามหัวข้อหลักสูตรด้านล่าง

หลักสูตร นบส.
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปิดลงทะเบียน ลงทะเบียน
1 นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 85 9 มิ.ย. 2566, 10:11 น. ลงทะเบียน
หลักสูตร นบต.
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปิดลงทะเบียน ลงทะเบียน
1 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 66 20 มิ.ย. 2566, 15:13 น. ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

กรอกข้อมูลแล้วบันทึกรายการ

กรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียน แล้วกดบันทึกรายการ หลังจากนั้นระบบส่งข้อมูลเข้าสู่กระบวนการคัดกรองของหน่วยงานต้นสังกัด

เข้าสู่กระบวนการคัดกรองของต้นสังกัด

หน่วยงานต้นสังกัดทำการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติ จะมีการอนุมัติ 2 ลำดับ ได้แก่ ผู้จัดการข้อมูลของต้นสังกัด และระดับผู้อนุมัติสูงสุดขององกรณ์

เข้าสู่กระบวนการคัดกรองของผู้จัดอบรม

สถาบันผู้จัดอบรมทำการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติ สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้ที่

ประวัติลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม
แสดงผลคัดกรองคุณสมบัติ เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร

ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบจากขั้นตอนสุดท้ายของการอนุมัติ คือ การอนุมัติคุณสมบัติจากสถาบัน จะสามารถเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรนั้นๆได้ ตามวันและเวลาที่เปิดอบรม

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 วันนี้ : 11 
 เมื่อวาน : 44 
 เดือนนี้ : 290 
 เดือนที่แล้ว : 5,606 
 รวมทั้งหมด : 22,629