ลืมรหัสผ่าน
1.กรอกเลขประจำตัวประชาชนของท่าน 2.กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นกดปุ่ม "ขอรับรหัส OTP" ระบบจะส่งข้อความไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือ 3.กรอกรหัส OTP ที่ได้ จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยันตัวตน"
ขอรับรหัส OTP