เงื่อนไขและข้อกำหนด

ยินยอม ให้สถาบันเกษตราธิการ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในการพิจารณาคุณสมบัติ การดำเนินการฝึกอบรม การรวบรวมฐานข้อมูลและประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการทดสอบสมรรถนะความสามารถสำหรับ SMART OFFICER วัดความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ทดสอบภาษาอังกฤษ (Placement Test)

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 วันนี้ : 14 
 เมื่อวาน : 163 
 เดือนนี้ : 2,165 
 เดือนที่แล้ว : 6,647 
 รวมทั้งหมด : 68,714