เงื่อนไขและข้อกำหนด

ยินยอม ให้สถาบันเกษตราธิการ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในการพิจารณาคุณสมบัติ การดำเนินการฝึกอบรม การรวบรวมฐานข้อมูลและประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม และเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการทดสอบสมรรถนะความสามารถสำหรับ SMART OFFICER

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 วันนี้ :
 เมื่อวาน : 36 
 เดือนนี้ : 36 
 เดือนที่แล้ว : 1,537 
 รวมทั้งหมด : 34,353